• تماس با دکوسرام : 02188051928 , 02188051929 , 09121083178
  • استفاده درست
  • چیدمان درست
  • انتخاب درست

2.رفع آلودگي ميكروبي استخر

  • PDF

هيپوكلريت زنها(HYpochlorinators)

دستگاه هاي هيپوكلريت زني (هيپوكلريناتور) عموما يك نوع پمپ ديافراگمي يا پيستوني كوچك مي باشد كه براحتي نگهداري وبه سادگي تنظيم مي شود.مقدار محلول را مي توان با جابجايي ديافراگم يا پيستون تنظيم نموده وبدين ترتيب دزاج(Dosage) دقيقي را به داخل آب استخر تزريق كرد.

 

 

ازطرفي ميزان تزريق كلر بايد متناسب با ميزان جريان آب بوده وفشار تزريق كلر بايد بيشتر از حداكثر فشار جريان آب در نقطه تزريق باشد ، در نتيجه پمپ تزريق كلر با توجه به اين موضوع بايد به نحوي انتخاب شود كه فشار كار آن حداقل2-1 اتمسفر بيشتر از فشار جريان آب باشد تا هرگونه تغيير در ميزان تغذيه كلر به راحتي قابل تنظيم وامكان پذير شود.

نوع كلر مصرفي در حال حاضر بيشتر گرانول هيپوكلريت كلسيم است كه محتوي 70-65 درصد وزني كلر فعال مي باشد وقادر است مقدار زيادي از كلر را آزاد نمايد.با حل نمودن5/1 كيلوگرم از آن در هر1000 ليتر آب ، تقريبا1 گرم در ليتر محلول كلر مفيد حاصل خواهد شد.

 

نكاتي كه در نصب و راه اندازي وبهره برداري هيپوكلريناتورها ضروري مي باشند ،

عبارتند از:

1-محل انتخاب شده بر روي لوله ورودي به استخر جهت تزريق كلر بايد بعد از مراحل تصفيه وگرمايش ، به گونه اي باشد كه كيفيت كلر براي تماس با آب بهتر فراهم شود.

2-لوله تغذيه تا حدامكان كوتاه ، از جنس مقاوم وبا دوام باشد ، به سادگي قابل تمييزكردن وبازديد ودر دسترس باشد ، در زمستان يخ نزند و در صورتي كه در محل اتصالات واطراف سوپاپها وانژكتور دستگاه رسوباتي مشاهده گرديد ، بايستي اجزاي آنها باز شود وبا محلول رقيق اسيدكلريدريك ويا سركه شستشو شود.

3-پمپ تزريق كلر نبايد بيش از 2متر مكش نمايد.

4- پمپ تزريق بايد در محل نصب كاملا تراز ومحكم باشد.

5-محل نصب قسمت تزريق كننده به لوله ورودي بايد پايين تر از خط مصرف باشددر غيراينصورت ممكن است به علت ايجاد سيفون ، كلرمازاد برنياز وارد خط شود.

6-محورلوله ورودي ، نقطه مناسبي براي تزريق كلر است.

7-در صورتي كه فاصله محل نصب پمپ تا خط مصرف بيش از يك متر است ، حتما از لوله با قطرمناسب استفاده شود ، تافشار معكوس سبب آسيب ديافراگم نگردد.

8-جهت راه اندازي پمپ تزريق درجه تنظيم دبي روي حداكثر گذاشته شود وپس از جريان يافتن محلول كلر در لوله خروجي ، روي درجه لازم تنظيم شود.درجه تنظيم را وقتي كه پمپ در حال كاركردن باشد ، بايد چرخاند در غيراينصورت به آن آسيب مي رسد.

9-فاصله سوپاپ مكش تا كف مخزن ذخيره محلول كلر بايد حداقل 25 ساني متر باشد تا از ورود رسوبات كف مخزن به داخل سيستم جلوگيري شود.

10-در مواقع لزوم با كمك اسيدكلريدريك رقيق(25%-20%) مي توان اتصالات را از جرمها و...شستشو داد.

11-بكارگيري يك عدد شير يكطرفه براي جلوگيري از پاره شدن ديافراگم در مواقعي كه افت فشار خيلي زياد است ، ضروري است.

12-نيازي به نوار تفلون براي آب بندي اتصالات اصلي دستگاه كلرزني نيست اتصالات با واشر وبا نيروي دست وبدون كاربرد آچار آببند مي شود.

13-شيربرداشت آب با مخزن اختلاط فاصله كمي داشته باشد.

14-محل كلرحين تزريق نبايد با مواد ديگري مخلوط شود.

15-مي بايست حداكثر اختلاط آب وهيپوكلريت كلسيم توسط مخلوط كننده اي با سرعت700 دور در دقيقه انجام شود تا كلر فعال آن تا بالاترين حد آزاد شود وتلفات كلر همراه لجن به حداقل برسد.

16-دركل بايد بهره برداري وكلرزني به گونه اي انجام شود كه حداكثر راندمان در گندزدايي آب حاصل شود.

17-با تهيه دستكش پلاستيكي ، پيمانه مناسب ، ماسك ، پيش بند ، لباس كار ، عينك مناسب يا ماسك مخصوص مواد و وسيله شستشوي چشم بايد ايمني شخص بهره برداري كننده تامين شود.

گرچه از دستگاه هاي هيپوكلريت براي ظرفيت هاي زياد بيشتر مي توان استفاده نمود اما معمولا توصيه ميگردد از كلريناتور گازي(Gas Chlorinators) استفاده شود.

منبع : كتاب طراحي نگهداري تاسيسات مكانيكي آبي(استخر-سونا-جكوزي)

شما در صفحه مقابل قرار دارید : مقالات . مقالات استخر 2.رفع آلودگي ميكروبي استخر