• تماس با دکوسرام : 02188051928 , 02188051929 , 09121083178
  • استفاده درست
  • چیدمان درست
  • انتخاب درست

چه سنگهايی براي قرار دادن بر روي اجاق سونا مناسب تر هستند ؟

  • PDF

بهتر است از سنگهاي آتشفشانی براي اين منظور استفاده شود . سنگهاي peridotite, olivine and vulcanite از اين خانواده هستند و برای اين كار مناسب هستند .

سنگ peridotite


استفاده از سنگهای ولكانيت بعلت تميزی و داشتن سطح بزرگتر و داشتن كمترين مقدار رسوب ، مناسب تر مي باشند .

سنگهاي صاف موجود در كف رودخانه ها برای اين منظور غير ايمن بوده و مناسب نمي باشند . و نبايد مورد استفاده قرارگيرند

شما در صفحه مقابل قرار دارید : سئوالات متداول . چه سنگهايی براي قرار دادن بر روي اجاق سونا مناسب تر هستند ؟