• تماس با دکوسرام : 02188051928 , 02188051929 , 09121083178
  • استفاده درست
  • چیدمان درست
  • انتخاب درست

آيا سونا قادر است كه سرما خوردگي را مداوا كند ؟

  • PDF

نمي توان گفت كه سونا سرماخوردگي را مداوا مي كند ، اما مطمئنا استفاده از سونا مي تواند به بدن كمك كند تا زودتر از شر سرماخوردگي خلاص شد و بسياري از مردم كه دچار سرماخوردگي شده اند به هنگام عرق كردن احساس بهتري دارند و حس مي كنند كه حالشان بهتر مي شود .

شما در صفحه مقابل قرار دارید : سئوالات متداول . آيا سونا قادر است كه سرما خوردگي را مداوا كند ؟