• تماس با دکوسرام : 02188051928 , 02188051929 , 09121083178
  • استفاده درست
  • چیدمان درست
  • انتخاب درست

چه مدت بايد در سونا بمانيم ؟

  • PDF

مقدار ماندن در سونا بستگي به نظر خودتان دارد و اينكه تا چه موقع احساس راحتي داريد . معمولا زمان ماندن در سونا 10 تا 15 دقيقه است و سپس بايد از سونا بيرون آمد و بعد از اينكه بدن را كمي خنك كرديد اگر مايل بوديد دوباره به سونا برگرديد . و تا هر چقدر كه مايل بوديد و احساس راحتي مي كرديد اين كار را تكرار كنيد . اما بياد داشته باشيد كه در اين زمينه زياده روی نكنيد . درجه حرارت و ميزان رطوبت سونا را بر طبق ميل و متناسب با شرايط بدنتان تنظيم كنيد (البته اين بيشتر در مورد سونا های شخصی است و گرنه در مورد سونای عمومي كه اين كار چندان امكان پذير نيست ) در پايان سونا بدن خود را خنك كنيد .

شما در صفحه مقابل قرار دارید : سئوالات متداول . چه مدت بايد در سونا بمانيم ؟