• تماس با دکوسرام : 02188051928 , 02188051929 , 09121083178
  • استفاده درست
  • چیدمان درست
  • انتخاب درست

سونای خشک چیست؟

  • PDF

سوناي خشك

سوناي خشك اتاقي است كه ديواره هاي آن معمولا تخته كوبيده شده ويك منبع حرارتي گرم كننده در آن قرار داردومنبع حرارتي مي تواند يك المان برقي باشد ويا حرارت يك مشعل كه داخل يك كوره دميده مي شود وبر روي ديواره هاي كوره معمولا آجرنسوز قرار دارد ، گاهي محلول بخور را روي آجرهاي نسوز مي ريزند كه بخار آن در فضا متصاعد شود وبا پاشيدن آب بر روي سنگهاي داغ مقداري بخار توليد مي شودوبا اينكار وضعيت بهتري پديد مي آيد چرا كه هواي گرم وخشك مي تواند به دستگاه تنفسي آسيب برساند .سوناهايي كه داراي كوره اند از سوخت هاي گاز يا مايع استفاده مي كنند.سوخت در قسمت كوره مي سوزد ودود آن از قسمت دودكش خارج مي شود.مزيت المان برقي علاوه بر تمييز بودن ، راندمان بالاي آن مي باشد زيرا انتقال حرارت  از  طريق تشعشع از اين سيستم قابل ملاحظه اي است ، ولي هزينه آن در ايران نسبت به كوره با سوخت فسيلي خيلي بيشتر است.از نقاط ضعف ديگر كوره هاي سوخت فسيلي ،نسبت به سيستم برقي ، احتمال سوراخ شدن كوره در اثر حرارت وامكان نشت گازهاي حاصل از احتراق به محدوده اتاق سونا وپيش آمدن مسئله خفگي مي باشد لذا در تهيه كوره بايد به استانداردهاي لازم توجه كرد.

معمولا در سوناي خشك كنترل رطوبت نسبي ميسر نيست وفقط درجه حرارت فضا بوسيله ترموستات كنترل (حدودا 50  درجه سانتيگراد) مي شود.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۶:۴۱

شما در صفحه مقابل قرار دارید : سئوالات متداول . سونای خشک چیست؟