• تماس با دکوسرام : 02188051928 , 02188051929 , 09121083178
  • استفاده درست
  • چیدمان درست
  • انتخاب درست

آيا اتاق سونا نياز به تهويه هوا دارد ؟

  • PDF

بله توصيه مي شود كه از يك سمت هوای تازه وارد سونا شود و از سمت ديگر خارج گردد و جريانی از هوا رد داخل سونا وجود داشته باشد بهتر است كه اين هوا از قسمت كف سونا عبور نمايد تا هواي داغ قسمتهاي فوقاني را تلف نكند . بطوريكه در ساعت 6 بار عمل تهويه صورت گيرد . ( اين امر بخصوص در سوناهای عمومي كه تعداد زيادی از افراد به دفعات متناوب از سونا استفاده مي كنند ضرورت دارد تا هوای داخل سونا را از آلوده شدن در امان نگه دارد .

شما در صفحه مقابل قرار دارید : سئوالات متداول . آيا اتاق سونا نياز به تهويه هوا دارد ؟